Kontakt

Har du frågor eller vill du bara komma i kontakt
med föreningen, hör då av dig till någon av följande.

Jonathan Bonin
Ordförande
mailto:jonathan@teamfx.se
Crister Berg
Vice ordförande och förste kontaktperson

📱 0705595907

mailto:crister@teamfx.se
Pierre Toresson
Informationssamordnare - Kassör
mailto:pir@teamfx.se
Eller om du hellre vill skicka via webbsidan så kan det göra det här.