Hösten 2021

Tog tillfället och samtalade med ordförande för Team FX, Jonathan Bonin, för att höra hans syn på Team FX, verksamhetsåret 2021 och framtiden.

Team FX har precis som året innan inte gjort så många saker under 2021 åt och med andra utifrån rådande läge. Däremot har man genomfört några egna aktiviteter utifrån vad som varit möjligt och säkert för dess medlemmar. Team FX har dessutom tackat nej när det gäller medverkan i ett externt projekt. Det är flera olika faktorer som avgör huruvida deltagande känns rimligt berättar Jonathan. Som exempel så var 2020 ”Vem kan vad” för SVT något som genomfördes eftersom det gick att göra på ett säkert sätt enligt, vid tillfället, gällande regler och rekommendationer. Men det är viktigt att belysa att fler saker än enbart pandemi kan påverka valet om Team FX genomför ett projekt eller inte. Utöver detta blickar Jonathan hellre framåt mot 2022 och möjliga event som Storsjöyran.

Även om Team FX inte gjort saker med eller åt andra under året så har man fortsatt göra egna projekt. Främst i form av kortfilmer och nämner bland annat dokumentären om Waterwörld, klätterparken, gokart i Svenstavik och motorfordon med Låg Växel. Saker som inte är klar men är under arbete. För framtiden skulle Jonathan vilja göra en Papphammar-/Roy Anderson -film.

Team FXs förhållningssätt under 2021 har precis som 2020 varit att vara i mindre grupper och undvika situationer där man kan bli smittad eller smitta andra. Med andra ord helt enkelt tänka efter före. Digitala möten över webben infördes och har fungerat väl. Jonathan ser framför sig att det är något som man kommer fortsätta med att använda i framtiden. Det både fungerar och är enkelt även om han själv även tycker att det är trevligare att träffas och ha möten tillsammans på plats. Det ena utesluter inte det andra.

I takt med att många restriktioner börjar lättas i landet så kan det lätt upplevas att pandemin som startade 2020 ska vara över. Jonathan betonar att man inte ska släppa garden och upplever att det fortfarande är lätt att bli smittad. Han själv smittades av covid-19 under hösten efter dubbla vaccinationer. Dessutom ska man även ta in i beräkningen andras länders läge och vad det kan innebära.

Team FX kommer att fortsätta att sträva mot att inte ta onödiga risker.